Dobrodošli na blog efitnes


Počni da živiš zdravo! Budi FIT!

среда, 16. новембар 2011.

Trening snage podiže samopouzdanje


Uz jačanje mišića, podizanje tereta je recept i za podizanje samopouzdanja preživelih od raka dojke, navodi se u novom istraživanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Pensilvaniji. Oni koji su dobili svoju bitku nad kancerom dojke, a koji redovno podižu tegove, imaju i bolje mišljenje o svom telu, a takođe su i zadovoljniji sopstvenom sferom intimnog života, u poređenju sa onima koji su izlečeni od raka dojke, a koji pritom ne upražnjavaju ovu vrstu aktivnosti, obaveštava nova studija publikovana u naučnom žurnalu “Breast Cancer Research and Treatment”.
Samopoimanje bivših pacijenata se poboljšavalo uz podizanje tereta, tokom jednogodišnje studije, nezavisno od toga koliku su snagu u međuvremenu objektivno postigli ili ukoliko bi patili od limfedema, neželjene posledice operativnog zahvata.

"Izgleda da trening snage ne samo da je bezbedan i da limfedemske upale čini manje čestim, već pomaže bivšim pacijentima da se osećaju bolje u pogledu sopstvenog tela”, objasnila je seniorski autor, dr Katrin Šmic, vanredni profesor epidemiologije i biostatike i član “Penn's Abramson” Centra za kancer. "Rezultati sugerišu da je samo provođenje vremena u bavljenju sopstvenim telom upravo ono što je najvažnije, a ne rezultati vežbanja sami po sebi”.

Novi uvidi Šmic i kolega, nakon randomizovanog kontrolisanog ogleda, kojim je testiran uticaj dizanja tereta u trajanju od 12 meseci, u režimu od dva puta nedeljno - na emocionalno stanje i zdravlje ispitanika, publikovanim avgusta meseca, u “New England Journal of Medicine”, pokazuju da su oni koji pate od limfedema, a koji su pritom podizali teret, bili manje skloni da iskuse pogoršanje upalnog stanja.

Ali, benefiti su i drugi. Oni koji su redovno trenirali na ovaj način, za vreme jednogodišnje studije, iskusili su poboljšanje od 12 % u pogledu poimanja sopstvenog tela i zadovoljstva u intimnoj sferi, a u poređenju sa 2 % poboljšanja koje su prijavili ispitanici kontrolne grupe. Obe grupe ispitanika su iskusile emocionalne benefite od podizanja tegova, navodi se u okviru studije “Physical Activity and Lymphedema (PAL)”.

Za razliku od mnogih upitnika koji se koriste u okviru medicinskih studija, a koji se odnose na faktore kvaliteta života, upitnik upotrebljen u okviru ove sudije je bio posebno izrađen za one koje su preživeli kancer dojke i njime je ispitivana sfera odnosa i poimanje sopstvenog tela, a upitnike je uradilo 234 ispitanika, na početku i kraju tretmana.

Upitnik je preveden na pet svetskih jezika tako da je ovaj novi, preko potrebni instrument, za koji su ispitanici izjavili da “sadrži važna pitanja koja im niko do sada nije postavio”, spreman je za kliničku praksu.

Нема коментара:

Постави коментар