Dobrodošli na blog efitnes


Počni da živiš zdravo! Budi FIT!

петак, 11. новембар 2011.

Najvažnija "zdrava" otkrića
Na listi su:

1. Uloga folne kiseline u prevenciji porođajnih malformacija

2. Štetan uticaj transmasnih kiselina na lipoproteine krvi i rizik od bolesti srca

3. Nutrijenti regulišu transkripciju gena

4. Nove metode merenja unosa energije

5. Endokrina funkcija masnog tkiva (na primer leptin koji reguliše, rezistin koji onemogućuje delovanje insulina i drugi hormoni masnog tkiva)

6. Uticaj ishrane na LDL receptore

7. Gojaznost se više ne smatra prvenstveno genetskim ili metaboličkim poremećajem, već je postalo jasno da je gomilanje kilograma normalan odgovor organizma na abnormalnu okolinu: laka dostupnost hrane bogate energijom te bitno smanjena fizička aktivnost zbog modernog načina života, organizacije prevoza i slično

8. Alkohol izaziva karcinom dojke

9. Višak telesnog masnog tkiva je drugi po važnosti promenjiv faktor rizika za razvoj karcinoma

10. Povoljan uticaj biljnih sterola i stanola na metabolizam lipida

11. Dijabetes je moguće sprečiti ishranom i životnim navikama

12. Glikemijski indeks

13. Vitamin E ne smanjuje kardiovaskularne bolesti (barem ne kod već obolelih ili kod osoba s više faktora rizika)

14. Nobelova nagrada za istraživanje o masnim kiselinama i prostaglandinima - prvenstveno su istraživanja s Eskimima ukazala na povoljan uticaj ribljih ulja na smanjenje smrtnosti od koronarne bolesti srca

15. Ponovno otkriće vitamina De koji ima veću važnost od one koja mu se ranije pridavala. Pokazalo se da vitamin De ima ulogu i u prevenciji karcinoma i dijabetesa.

Ovo su najvažnija otkrića u poslednjih nekoliko desetina godina.

A šta se očekuje od nauke o ishrani u sledećih 30 godina? Teme koje će se intenzivno istraživati su kontrola telesne mase, prevencija dijabetesa, demencije, itd. Očekuje se uspostavljanje ravnoteže između privatnih i javnih ulaganja u naučna istraživanja, kao i holistički pristup ishrani koji, na primer, blagotvorni učinak mediteranske ishrane ne objašnjava samo jednom fitohemikalijom ili jednim nutrijentom već ih pripisuje sveukupnoj tradicionalnoj mediteranskoj ishrani.

Нема коментара:

Постави коментар